Det började med sillen

Ön började befolkas på mitten av 1760-talet i samband med en av de stora sillperioderna och Åstol utvecklades till ett unikt samhälle. Fiskeflottan åtnjöt både respekt och beundran längs kusten. Under fiskets glansdagar på 1950-talet bodde här drygt 500 människor och fiskebåtarna med besättningar fyllde hamnen. Under 60-talet fanns mer än 20 stora ståltrålare. Efter hand började båtarna tyvärr säljas en efter en. Idag bor knappt 200 människor året runt på ön, men Åstol är ändå ett i högsta grad levande samhälle med affär, bibliotek, café och restaurang.

Landskap och bebyggelse

Det första man ser av Åstol är bergen och de vita husen som nästan alla är belägna i öst-västlig riktning. Väl inne i hamnen fascineras man av den unika vik som bildar en naturlig och skyddad hamn. Här är det lä för de flesta förekommande vindar. Ön består av vindpinade berg av den vulkaniska bergarten amfibolit, med smala dalgångar där växter har fått fäste. Vägarna som leder upp till den gemytliga bebyggelsen är smala och bilfria.

Utsikter och upplevelser

Uppe vid vattentornet på Store Varn är det en vidunderlig utsikt över västerhavet. Mot horisonten i väster avtecknar sig Pater Noster-skären och i söder syns Carlstens fästning på Marstrand. Mitt på ön kan du slå dig ner och koppla av i den lummiga parken. Här finns också en minnessten som är uppsatt till minne av bortgångna fiskare. Det finns även en lekplats för de minsta barnen. Andra upplevelser är salta bad, barnbad med vattenrutschbana, fisketurer och musikaftnar på rökeriet. Även kulturvandringar kan ordnas.

Åstol året runt

De yttre kontrasterna mellan sommar och vinter märks tydligt här ute vid havet. En vårdag med värme från södersol och ejderhannarnas lockrop över vattnet, en sommardag med bleke och livlig båttrafik, en höstdag med styv kuling och havet i uppror eller en råkall vinterdag med sjöröken drivande längs klipporna – allt kan vara en lisa för själen.

Våra guidade vandringar runt ön leds av Pia Edlund och Anders Alander och tar ca en timma. Du kan också boka in en särskild visning av öns hembygdsmuséum.