GDPR Villkor

1. INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Åstols Rökeri hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2. TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

2. ORGANISATION OCH ANSVAR

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till IT driften

4. PERSONUPPGIFTER

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som bilder, websida analys. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha bilder på hemsidan och se statistik.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@astolsrokeri.se.

5. BILD & VIDEO

Fotografering och videoupptagning tas på Åstols Rökeri . Som gäst, när du är på Åstols Rökeri och marken vid Åstols Rökeri ger du ditt samtycke att blir fotograferad och filmad automatiskt, samt att resultatet kan läggas ut på Internet samt användas i form av marknadsföring av Åstols Rökeri och dess evenemang. Materialet kan även användas av Åstols Rökeri partners. Dessa bilder och filmer kommer att hanteras ansvarsfullt av Åstols Rökeri olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder kommer att raderas.

Ni hittar våra fotografier och filmer på denna webbsida och på Åstols Rökeri Facebook-sida. Om du ser en bild som du önskar ta bort, vänligen kontakta en ur personalen eller maila till info@astolsrokeri.se