Åstols Rökeri AB, Hamnen 4, 471 44 ÅSTOL, Tel: 0704-15 34 95, info@astolsrokeri.se